HissjöNet / Hissjö By / Nyheter

Information från Vakin till Hissjö by

Karta

Under 2019 kommer det att byggas en överföringsledning för dricksvatten mellan Piparböle och Hissjö. Syftet med ledningen är att säkra framtida dricksvattenförsörjning till Hissjö.
Arbete på land
Detta arbete medför att det kommer finnas entreprenadmaskiner i området, och det kommer att grävas i området. De platser som det grävs på kommer att vara uppskyltade. Vi uppmanar dig som besökare i området att uppmärksamma skyltar, anslag och eventuella avspärrningar. Även framkomligheten i området kan stundtals vara begränsad.
Arbete på Sjöar
Stora delar i bygget av överföringsledning kommer att ske på de båda sjöarna. Detta kan göra att ledningar och olika typer av byggutrustning kan finns på isarna. När ledningen sedan ska sänkas ned till sjöbotten kan det skapas större eller mindre vakar i både Piparböle- och Hissjön. Vi uppmanar de som besöker dessa sjöar att vara uppmärksamma på skyltning och avspärrningar runt vakar eller andra åtgärder på sjöarna.
Aktiviteterna ute på sjöarna kommer att öka från och med den 4 mars. Alla vakar eller hål som tas upp av Entreprenören kommer att stängslas in med byggstaket. 
(Det fattas en bild men den kommer...)

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera

Samfällighetens årsstämma

Här finns protokollet från Hissjö bys årsstämma den 9:e april 2018. 23 medlemmar var närvarande.

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera

Möte om Hissjöbygdens framtid.

Förra sommaren träffades ca 30 personer i bygdegården för att diskutera Hissjöbygdens framtid. Den fanns en stor enighet kring att byn och bygden ska utvecklas successivt, i takt med servicen, och att byakaraktären och det öppna landskapet är viktigt att behålla samtidigt som vi blir fler bybor. För att få gehör för olika idéer, bl.a. hos kommunen, tror vi det är viktigt att ta fram en enkel och väldigt konkret utvecklingsplan för bygden. Vid förra mötet prioriterade deltagarna ett antal områden som är viktiga att arbeta vidare med. Läs mer i bifogade filen.

Tid och plats: Tisdag 20 mars kl. 18.30 i Bygdegården. Det blir också fika!

VÄLKOMMEN! / Hissjö bys samfällighet

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera

TACK!

Insamlingen till Världens barn i Hissjö och Tavelsjö gav i år sammanlagt 12 500 kr.
Bössinsamlare var Ceris Gren, Ingrid Öhman, Nils-Åke Sandström, Ulla Blomqvist, Sigbritt Karlsson, Inga Lindberg, Monika Sandström, Asta Ferm, Håkan Abrahamsson, Anna-Lisa Sandgren och Maria Karlsson.
En företagsgåva skänktes av Hissjö handel.
Världens barn konsert i Tavelsjö gav 6 430 kr.
Monika Sandström, kommundelsansvarig för Världens Barn

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera

Hissjöbygdens framtid

I den bifogade filen finns en sammanställning med hur vi vill att Hissjö ska förändras fram till 2030. Läs och begrunda! Sammanställningen är gjord av Erik Sundkvist.

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera

Det finns 94st fler i arkivet. Hitta dom här!

Fake paneraithe second omega replica sale hand does not go, this is the replica watches sale problem with most people will encounter rolex replica uk wearing a watch, and wearing a watch for a long time hublot replica uk people generally know how to panerai replica sale solve this problem, but just started wearing a watch panerai replica sale people will not know how this is back things, panerai replica cartier replica sale the second hand does not go, if it is a mechanical words may not pull its weight, fake tag heuer often on pull its weight just fine.