HissjöNet / EFS Missionsförening i Hissjö / Sida för en nyhet

Hissjö bygdegård mån 20 aug kl 18.30

Tavelsjö kyrkan i centrum

Tentanda via (vi prövar nya vägar)

Tavelsjö församling och TURE (Tavelsjö och Rödåbygdens Utveckling Ekonomisk förening) samarbetar kring ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för fler boenden samt mer service och aktivteter i centrum vid Tavelsjö kyrka. Arbetet med projektet fortsätter i den arbetsgrupp som valts av kyrkorådet och TuRe. Flera informationsmöten hålls i Tavelsjö, Rödåsel, Mickelsträsk/Kroksjö, Hissjö och Flurkmark. En Folder och en enkät finns för alla intresserade. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om behov av och intresse för Senior-/Trivselboende, Trygghetsboende och Särskilt boende med kringservice i bygden.

Välkomna!
TuRe och Tavelsjö församing

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: