HissjöNet / Hissjö By / Sida för en nyhet

Bildande av vattenskyddsområde

Rättigheter och skyldigheter vid bildande av vattenskyddsområde

Umeva och Umeå kommun räknar med att skicka ut ett slutligt förslag till regleringar inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde i början av 2013. Detta kommer på olika sätt att beröra markägare, företagare och boende från Hissjö / Piparböle till byarna ovanför Tavelsjö.

Vi vet att det finns en hel del frågeställningar kring vad som gäller när ett vattenskydds-område ska bildas, inte minst juridiskt; Vilka rättigheter och skyldigheter har en markägare? Hur går beslutsprocessen till? Vad kan överklagas och vem har rätt att göra det? Kostnader vid överklagningar? I vilka lägen har en markägare rätt till ersättning? Vad innebär anmälan / tillstånd? Kostnader för dispenser? m.m.

LRF inbjuder därför till en informations- och diskussionsträff kring sådana frågor med jurist Jonas Hägerlind från LRF Konsult. Jonas har bl.a. arbetat med vattenskyddsområden i Skellefteå. Umeva kommer inte att delta i mötet.

Mötets syfte Diskutera vilka rättigheter och skyldigheter som markägare, företagare och boende har vid bildande av vattenskyddsområden.

Pris Gratis för LRF medlem, övriga 100 kr

Plats Hissjö bygdegård

Tid Onsdag 23 januari kl. 18.30

Fikaservering

Skicka gärna frågeställningar i förväg till Erik Sundkvist, erikmiljoskolan@telia.com eller tel 090-38217.

 

VÄLKOMMEN!

Backen-Hissjö och Tavelsjöbygdens LRF avdelningar
Byalag / samfällighetsföreningar
Erik Sundkvist och Göran Sundqvist
 

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: