HissjöNet / Hissjö By / Sida för en nyhet

Förstudie om vägen

Här är trafikverkets förstudie om vägen, Pendlingsstråket Vindeln-Umeå, väg 363. (Det är en länk - klicka på texten. Dokumentet är en pdf.)

Här är trafikverkets plats. Observera att samrådshandlingar ska vara inskickade senast den 31/1 2013.

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: