HissjöNet / Hissjöwebben / Sida för en nyhet

Förstudien om väg 363 är klar

Förstudien om åtgärder av väg 363 är nu klar och finns nu att läsa på Trafikverkets hemsida (se länk nedan).

Sammanfattningsvis så kommer det inte bli någon förbifart runt Hissjö, istället så föreslås två "portar" i båda ändarna av byn (ungefär vid dagens 50-skyltar), en cirkulationsplats vid vägskälet mot Kullavägen samt en hastighetskamera. Cykelvägen föreslås även förlängas norrut så den når hela byn.

Mellan Forslundagymnasiet och Håkmark föreslås även en s.k. gles 2+1 väg.

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: