HissjöNet / Hissjö By / Sida för en nyhet

Möte om trafiksituationen längs kullavägen

Erik organiserade ett möte om de väntade förändringarna efter Kullavägen. Prognosen är en ökning från 700 fordon till 1500/dygn (Trafikverkets MKB okt 2015), varav 8-10 % tung trafik. Detta påverkar skolan, boende, trafiksäkerhet, vattenskyddsområdet samt rennäringen. Läs gärna det bifogde protokollet. 

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: