HissjöNet / Hissjö By / Sida för en nyhet

Möte om Hissjöbygdens framtid.

Förra sommaren träffades ca 30 personer i bygdegården för att diskutera Hissjöbygdens framtid. Den fanns en stor enighet kring att byn och bygden ska utvecklas successivt, i takt med servicen, och att byakaraktären och det öppna landskapet är viktigt att behålla samtidigt som vi blir fler bybor. För att få gehör för olika idéer, bl.a. hos kommunen, tror vi det är viktigt att ta fram en enkel och väldigt konkret utvecklingsplan för bygden. Vid förra mötet prioriterade deltagarna ett antal områden som är viktiga att arbeta vidare med. Läs mer i bifogade filen.

Tid och plats: Tisdag 20 mars kl. 18.30 i Bygdegården. Det blir också fika!

VÄLKOMMEN! / Hissjö bys samfällighet

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: