HissjöNet / Hissjöboken / Sida för en nyhet

Byns Historia

Om det finns intresse har Studieförbundet Vuxenskolan tänkt ordna två studiecirklar under våren.

Förslagsvis skall den ena cirkeln gå igenom de saker som finns i byakistan och på andra ställen. Avsikten är dels att göra innehållet i byakistan mer kännt, dels att se till så att saker inte förstörs eller försvinner.
Den andra cirkeln skulle gå igenom kartmaterial mm för att se hur byn vuxit fram, vilka samfälligheter som finns och varför dom undantagits vid laga skiftet mm.

Vilken inriktning och vad som verkar mest intressant skall givetvis cirkeldeltagarna själva besluta om.
Studieförbundets Karin Lindenmark skall hjälpa till med material och det praktiska runt cirklarna.

Avsikten är också att samarbeta med datakursen som Per Kvarnbrink har anordnat. Förhoppningsvis kan delar av cirklarnas resultat presenteras på hissjo.net.

Karin Lindenmark kommer till bygdegården den 17 februari kl 18.30 för att informera om cirklarna.

Intresseanmälan kan göras till:
Tage och Carin Burstedt tfn. 090-381 57, 070-628 80 12
epost: tage.buref@bredband.net och CarinBurstedt@hotmail.com

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: