HissjöNet / Hissjöboken / Sida för en nyhet

Kurs om Hissjö By:s historia

Foto: Tage Burstedt

Studiecirklarna om Hissjö bys historia har nu kommit igång. Det är ca 25 deltagare som tillsammans, men av praktiska skäl är uppdelade i tre grupper, arbetar med att utreda och dokumentera byns utveckling.
En grupp skall gå igenom byakistans för att göra innehållet mera kännt och tillgängligt. Gruppen som arbetar med gamla foton skall samla in foton av byggnader och personer från byn. Kartgruppen skall dokumentera och åskådliggöra byns utveckling, från storskiftet År 1791 fram till i dag.
Fotona är tagna vid vår andra träff.

/Tage Burstedt

Kommentarer (0)


sida

Kommentera

Namn:
* Inlägg: