HissjöNet / Hissjö Bygdegårdsförening / Webbsidor / Bygdegårdsföreningen

Bygdegårdsföreningen

Bygdegårdsföreningen

Bygdegårdsföreningen i Hissjö ansvarar för bygdegården eller "gammskolan" som den även kallas, se bild. Den ansvarar också för Logen, Jonstugen och badplatsen. Föreningen arrangerar också årligen ett antal evenemang som logdans, pubafton, älgfest, pimpeltävling  m.m. En stor del av verksamheten är också att hyra ut bygdegården till den som behöver större en lokal. Det kan t.ex. vara ett bröllop, en klassfest, en studiecirkel eller liknande. Det repareras också en del i föreningens byggnader.  Du kan läsa mer om bygdegårdsföreningen i Hissjöboken.

Hyror:
Om du vill hyra lokaler av bygdegårdsföreningen går det bra. Följ denna länk: Bygdegården, logen, bagarstugan med mera - se speciellt dokument

Boka Bygdegården, Syslöjden Ann Charlotte Adriansson 38148 allt 070-2780860

Boka Bagarstuga, Loge Sigrid Strömgren, tel. 38215.

Medlemsavgift:
Medlemsavgift till föreningen är 300:- (gällde per hushåll fram till 2007 och per person från och med 2007)

  • Medlemsskapet är livsvarigt.
  • Medlemsskapet medger rabatter vid hyra av lokaler.
  • Medlemsskapet skapar samhörighet och ger möjlighet till påverkan.

Styrelsen år 2015:
Vice ordförande: Ann-Charlotte Adriansson
Sekreterare: Cecilia Holmgren, kontaktperson tel: 38382. Klicka på namnet om du vill maila Cicci.

Kassör: Mattias Viberg

Ledarmot Mikael Abrahamsson

Ledarmot Tomas Holmqvist

Ledarmot: Nils Burstedt

Ledarmot: Mikael Rystedt 

Följande personer är av styrelsen utsedda funktionärer:
Bokningsansvarig Bygdegård Syslöjd är Ann-Charlotte Adriansson 38148 allt 070-2780860
Bokningsansvarig Bagarstuga, Loge är Sigrid Strömgren, tel 38215
Vaktmästare är Jens Adriansson 070-5545181

Pågående verksamhet 2009

  • Hissjöboken - ett projekt för att dokumentera bys historia.
  • Jonstugan får en uppfräschning
  • Plus mycket annat!