HissjöNet / Hissjö Bygdegårdsförening / Webbsidor / Hyra Bygdegården

Hyra Bygdegården

Belopp med exempel för uthyrning av Hissjö Bygdegårdsförenings lokaler.

Vänligen Swisha till nummer 1233201837.

Gällande från årsmöte 2019-02-17  

Taxa 0:   0:- 

• Verksamheter i Bygdegårdsföreningens regi. 

• Scoutverksamhet Jonsstugan. Tillkommer ev. elkostnad. 

 

Taxa 1:   100:- 

• Studiecirklar och motsvarande bokat och arrangerat av medlem. 

• Styrelsemöten Hissjöföreningar och motsvarande. 

 

Taxa 2:   200:- 

• Årsmöten / Större möten Hissjöföreningar 

• Barnkalas bokat och arrangerat av medlem. 

• Disco arrangerat av skolklasser Hissjö. 

• Studiecirklar utomstående 

 

Taxa 3:   500:- 

• Privata fester i Bygdegården eller Logen bokat och arrangerat av medlemmar i Hissjö Bygdegårdsförening. 

• Dansutbildning eller verksamhet med motsvarande slitage i Bygdegården. 

• Privata fester i syslöjden arrangerat av utomstående. 

 

Taxa 4:   1000:- 

• Privata fester i Bygdegården eller Logen arrangerat av utomstående. 

• Större möten arrangerat av utomstående, myndigheter etc. 

 

Taxa 5:   2500:- 

• Helghyra, fredag kväll – söndag eftermiddag 

 

Projektor:   300:- 

Ska projektor användas tillkommer ett hyresbelopp av 300:- på befintlig taxa. 

Bagarstuga 

• Medlem i bygdegårdsföreningen 300:-/dygn 

• Icke medlem i bygdegårdsföreningen 400:-/dygn 

 

 Den bokningsansvarige eller styrelsen har befogenhet att för varje enskilt fall bedöma vilken taxa som ska tillämpas. 

 Disposition på 1000:- ska lämnas i förskott vid uthyrning enligt taxa 2-5. Summan återbetalas efter att lokalen avsynats av bokningsansvarig eller utsedd ledarmot. 

 
 
Bokningsansvariga:

Boka Bygdegården, Syslöjd, Loge: Ann-Charlotte Adriansson, tel 38148 allt 070-2780860

Boka Bagarstuga: Sigrid Strömgren, tel. 38215