HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - Dialekt

Hissjöboken - Dialekt

Ordlistor:

Ume-bondskan som talas i Hissjö tillhör den så kallade sydvästerbottensdialekten. I denna dialekt kan man stöta på:

Ett öppet långt a-ljud (av liknande kvalitet som i riksspråkets katt, hatt och natt, men alltså långt), där riksspråket har ett mer slutet, far ’far’, hav ’hav’ falet ’förskräckligt’

De gamla diftongerna ei, au och öy är bevarade, till exempel i stein ’sten’ och

yse ’fähuset, ladugården’. Det äldre au motsvaras i södra Västerbotten ibland av öy i slutet av ord, till exempel i y ’hö’

Ett främre g- och k- (det vill säga ett g- och k- som ”drar” mot i) initialt i orden

gjarn ’garn’ och kjall ’karl’

Under en studiecirkel samlade man ihop några vanliga ord och fraser, dessa kan du hitta genom att följa länkarna längst upp på denna sida. Men vill man läsa mera eller ta reda på något ord som inte finns med här, kan man läsa vidare i ”Ordbok över Umemålet” av Pehr Stenberg eller ”Hössjömålet, ordbok över en Sydvästerbottnisk dialekt” av Evert Larsson och Sven Söderström.

Källa: Tidskriften Västerbotten årgång 2005, Ola Wennstedt