HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - Befolkningsstatistik

Hissjöboken - Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik i Hissjö

 

År

 

1870

 

1880

 

1890

 

1900

 

1980

 

1990

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

Totalt

 

210

 

227

 

220

 

219

 

269

 

250

 

482

 

483

 

502

 

521

Den första uppgiften om befolkningsmängd är från 1543 i Gustaf Vasas jordebok. Enligt den hade Hissjö bara fem familjer: König Håkansson, Germund Olsson, Olaf Gjordsson, Anders Fålsson och Olav Ersson.

I sluten av 1800-talet visar kyrkans befolkningsräkning att byn hade i genomsnitt 200 invånare, och den mängden bestod fram till 1900-talet början, då den hade ökat med 50 invånare.

De senaste fyra åren har det i genomsnitt bott 500 personer i Hissjö. Enligt Umeå Kommuns statistik har byn ökat sin befolkning med 20 personer varje år sedan 2003.

All befolkningsstatistik visar att antalet män och kvinnor har varit väldigt jämt fördelad genom åren.

Källa: Befolkningsstatistik för åren 1870 till 1900 från Universitetsbiblioteket samt  Umeå Kommuns hemsida: www.umea.se den 2 oktober 2006