HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - Väg

Hissjöboken - Väg

Vägar

Läs om vägunderhåll

363:an

Väg 363 mellan Umeå och Hissjö började byggas år 1933 och stod färdig år 1935.

Vägen byggdes av byborna i byarna längs med den blivande vägen och gick till genom anbudsförfarande. Varje sträcka som man kunde lägga anbud på var 140 meter lång. Även bergssprängningen gick till den som lade lägst bud.

Kullavägen

Före detta Lappmarksvägen.

Hyvdvägen

Denna väg ligger nordväst om Hissjön, mellan väg 363 och ner mot sjön. Gårdarna ligger i direkt anslutning till vägen och ladugårdarna ligger ofta gavelvända mot vägen. Namnet Hyvdvägen kommer från att tidigare var ladugårdarnas gödselstackar i direkt anslutning till vägen.

Strömsörvägen

Strömsörvägen är en väg mellan Hissjö och Flurkmark. Den byggdes på 1950-talet och asfalterades på 1990-talet.

Källa Kulturhistorisk bebyggelseinventering del 2, Umeå inre byar

Vägomläggning Hissjö Kvarnfors 1930 tal
Vägomläggning Hissjö - Kvarnfors 1930-tal