HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - Ordlista husgeråd

Hissjöboken - Ordlista husgeråd

Ordlista - Husgeråd

Tillbaka till dialekt

 • bessman - bissman
 • bordskniv - bolnjiv
 • bryne - vättu
 • brödkavel, slät - slettkavel
 • brödkavel, taggig - raller
 • förrådskärl av trä för fläsk och kött - tina
 • grep - greip
 • gryta - gryyt
 • grötvisp av trä - tjvöru
 • hink, ämbar - ämmer
 • hjulräfsa - hjulräfs
 • huggspade - grääft
 • hökrok - höjkrok
 • järnräfsa - järnpinnhärv
 • kaffegods - kaffetjärila
 • kilyxa för ved - klyvaryx
 • kniv - njiv
 • kärna - käärn
 • lie - lia
 • lieskaft - lieörv
 • lång, smal, tunn brödapade - spjalk
 • mjölkstäva - stövvu
 • panna - paan
 • panna för rostning av kaffe - kaffebrännar, också skämtsamt namn för lättviktsmotorcykel
 • plog för upplöjning av gräsvallar - järn plog
 • plog med vändskiva av plåt på trästativ - vält, för upplöjning av bestått och skördat fält
 • potatismosare - pärstamp
 • potatisskalare - pärskalar
 • potta - pötta
 • redskap för att skära rötter m m före plöjning - restel
 • redskap vid smörkärning - törel
 • räfsa - häärv
 • skovel - skövel, schöffel
 • skärbräda - skärbre
 • slev - sleiv
 • släpräfsa - schlepräfs
 • spade - spada
 • stor, rund brödspade - bakufjäl
 • sätt på lieskaft - krak, underlättar spanmålsskörd
 • täljyxa - täleyx
 • yxa av plåt - förhaggaryx, tar av rötter, underlättar dikesgrävning

Tillbaka till dialekt