HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - Ordlista byggnader

Hissjöboken - Ordlista byggnader

Ordlista - Byggnader

Tillbaka till dialekt

 • bagarstuga - bakustuu
 • bakbord - bakubol
 • bakstötting - jejta
 • blåsbälg - smidepust
 • bryggstuga - bryggstuu
 • enhjulig skottkärra av trä - varj
 • förrum till lagårn - portn fegarslödun
 • gödselrum - hyvda
 • gödselränna - mökaröm
 • hus för strö - bösshus
 • hölada - höjlödu
 • höskulle - höjskull
 • kobindsle - bannräj + trälj
 • lagård - fööjs
 • lekstuga - lekstuu
 • liten släde med kuskbock baktill - kibbiken
 • loge - lo 
 • mangårdsbyggnad - mangårsbyggning 
 • rum för slädar, stöttingar - slealir 
 • rum för vagnar och kärror - vagnslir
 • släde - slea 
 • släde för persontransport vintertid - risselslea
 • släpkälke - drög
 • smedja - smidja
 • sparkstötting med stålmedar - järnsparkar 
 • sparkstötting med trämedar - tresparkar 
 • timrad förrådsbod - boa 
 • timrad träbod för rökning av fläsk och kött – bastu, samt torkning av säd
 • tvåhjulig transportvagn - kärrskepp
 • undantagsstuga - fargangsstuun
 • utetoa - dass
 • vagn för godstransport, 4 hjul - lastvagn 
 • vagn för persontransport, 2 hjul - jigg
 • vagn för persontransport, 4 hjul - trilla
 • vedbod - veabo

Tillbaka till dialekt