HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - ordlista djur

Hissjöboken - ordlista djur

Ordlista - Djur

Tillbaka till dialekt

 • abborre - abbar
 • bergfink - jäddfres
 • berguv - bäreuv
 • bettfluga - bettflugu
 • björktrast - schvakatrast, dynjtrast
 • bock - böck
 • bofink - tjvint
 • drillsnäppa - stranstryttjel
 • duvhök, ormvråk,falkar - spänning
 • dödsur - väggsme
 • ekorre - ikkör
 • elrista - stranfisk
 • ettermyra - eitergadd
 • fluga - flugu
 • forell - steinbit
 • gemensamt namn på alla bitande insekter - åt
 • get - jejt
 • grodyngel - grodpill
 • grå broms - blinnbrems
 • gråsparv - tjuflip
 • gräsand - gräsan
 • gulsparv - sisselskit
 • gumse - gööms
 • gädda - jääd
 • gök - gock
 • hackspett - kackspit
 • hare - hara
 • harkrank - myskrank
 • huggorm - haggörm
 • häst - hest
 • kattuggla - kattögel
 • knipa - njiip
 • knott - sviar
 • kor - koen
 • korsnäbb - tjägelryv
 • lake - laka
 • lamm - lam
 • lavskrika - köksikk
 • lekatt, hermelin - jekatt
 • ljungpipare - åkerhönsch
 • loppa - laap
 • mygg - my
 • myra - möger
 • mört - mårt
 • nejonöga - nätting
 • näbbmus - musskara
 • nötskrika - pärsjiir
 • orm - örm
 • ormslå - köpparörm
 • orre, orrtupp - vörr
 • orrhöna - vörrhön
 • padda - paad
 • ren - rein
 • ripa - ryyp
 • riphöna - ryptjäling
 • riptupp - rypkall
 • skata - sjiir
 • snorgärs - snargärsch
 • sork - vann
 • spigg - vännbörr
 • spillkråka - störnkråk, regnprypp
 • spindel - kangerovel
 • stinkfly - berfis
 • sto - marr
 • svala - sölv
 • svärta - schväärt
 • sädesknäppare - njäppskörv, sprättskörv
 • sädesärla - trönäl
 • tacka - taack
 • tallbit - dumsnut
 • talltita och entita - jeta
 • timmerman - timmerskörv
 • tjäderhöna - röj
 • tjädertupp - tjädar
 • trana - tröön
 • trollslända - örsnipp
 • ung gumse - bäcker
 • utter - otter
 • varg - vare
 • vattensork - vattuvann
 • vårtbitare - gräshöpp
 • älg - äle
 • öring - ru

Tillbaka till dialekt