HissjöNet / Hissjöboken / Webbsidor / Hissjöboken - fastigheter

Hissjöboken - fastigheter

Fastigheter

Tillbaka till Bildarkivet

 

Perssons

 

Torsten Karlsson Nere lönn

 

Johan Forsén. Hus flyttat intill sjön

 

Nuvarande Tore Carlssons fasighet

 

En affärsbyggnad. Affär nummer tre

 

Nuvarande Rut och Oliver Carlssons

 

Axel och Gunvor Juneblad

 

Före detta Verner och Linnea Bursted

Axel Lidström

 

Axel Lidström

 

Axel Karlsson

 

Gamla affären

 

Affären

 

Jonkes stuga

 

    

 

Häggströms gård