HissjöNet / Bredbandsföreningen - HissjöNet / Webbsidor / Information om omläggning

Information om omläggning

Hej Medlemmar och Kunder!

Vi i Styrelsen för HissjöNet planerade att allt vad kapacitetsökning, möjligheter till IP-telefoni, IP-tv mm skulle inträda i början på januari 2012 när vår avtal med f d leverantören löper ut… Nu blev det inte så.

Under v 51, dvs 19 – 23 december, så kommer UmeNet och Alltele att starta vår nya fiberförbindelser. Förutom att nätet blir snabbare så kommer ni som medlemmar/ kunder att få möjlighet till olika IP-tjänster.

Läs igenom de informationsblad ni fått i brevlådan och följ anvisningarna, och följ den sista informationen på www.hissjo.net

OBSERVERA att de omläggningstider (från det gamla till det nya) som ni får här nedan är preliminära, det kan gå fortare eller långsammare… Allt vi i Styrelsen vet kommer vi att publicera på hemsidan.

Måndag        19/12            Brf Hässjan och hyreslägenheterna
Tisdag           20/12            Nod 1, dvs ni som bor kring affären, skolan och i Hägn
Onsdag         21/12            Nod 2, dvs ni som bor i Innerbyn, vid Flurkmarksvägen/Badstrandsvägen

Om Du skulle vilja hjälpa till, t ex genom att supporta dina mindre datakunniga grannar, gör det! HissjöNet levererar så billig och bra förbindelse som bara är möjlig. Jämför gärna kapaciteten och priset med de som bor i hus/ villor inne i Umeå