HissjöNet / Hissjö Bygdegårdsförening / Webbsidor / Kontakt bygdegårdsföreningen

Kontakt bygdegårdsföreningen

 

 Kontaktlista 

Hissjö Bygdegårdsförening 

 

 

Vice Ordförande: Ann-Charlotte Adriansson.....070-278 08 60 

Sekreterare: Cecilia Holmgren……………070-308 40 18 

Kassör: Hans Ljungren……………....070-104 49 67 

Ledarmot Mikael Abrahamsson…….….070-213 83 66 

Ledarmot Tomas Holmqvist…………….070-375 03 90 

Ledarmot: ………………...  

Ledarmot: Mikael Rystedt 

Vaktmästare : Jens Adriansson............................ 070-554 51 81 

Bokningsansvarig Bygdegården,Syslöjden & Logen : 

Ann-Charlotte Adriansson 070-278 08 60 

Bokningsansvarig Bagarstugan 

Sigrid Strömgren 090-38215, 070-279 72 40 

Projektor/Ljudansvarig : Jens Adriansson..........070-554 51 81 

Vid medlemsfrågor kontakta bokningsansvarig