HissjöNet / Hissjö By / Webbsidor / Hissjö Samhällighetsförening

Hissjö Samhällighetsförening

Hissjö Samhällighetsförening tar tillvara intressen för Hissjö by och har under 2014 haft ett antal möten. Här finns tre protokoll:

  1. Årsmötesprotokoll
  2. Förvaltningsberättelse
  3. Revisionsberättelse

Uppgifterna kommer från Lars-Ove Karlsson, Tel 070-6465848.