HissjöNet / Bredbandsföreningen - HissjöNet / Webbsidor / HissjöNet:s styrelse

HissjöNet:s styrelse

HissjöNet:s styrelse

Stämma hålls normalt under maj eller juni varje år.

Nedan finner Ni styrelsens medlemmar och deras uppgifter.

Hasse Ljunggren - styrelseordförande och vd för HissjöNet. Han har genom sitt engagemang i bygdegården en naturlig roll som ansvarig för nodrum för vårt nät.

Tommy Eriksson - teknisk chef: Han ansvarar för skötsel och underhåll av noder och nätet i övrigt.

Johnny Rydman - administrativ chef. Han ansvarar för mail och ip-adresser.

Erik Lindqvist - avtalsansvarig

Jens Adriansson upprätthåller våra kontakter med föreningar i Umeå med omnejd, tex. Hissjö Bygdegårdsförening.

  

Nadja Rystedt - sekreterare

  

Thomas Nordin - tekniker

 

 

Josefin Näslund - nät- och dokumentationsansvarig

Mattias Viberg - tekniker

Björn Vredin - kassör/kundansvarig