HissjöNet / Bredbandsföreningen - HissjöNet / Webbsidor / HissjöNet:s styrelse

HissjöNet:s styrelse

HissjöNet:s styrelse

Styrelsen består i dagsläget av 7 styrelsemedlemmar.

Stämma hålls normat under maj eller juni varje år.

Styrelsens medlemmar och deras uppgifter.

Hasse Ljunggren är styrelseordförande och vd för HissjöNet. Han har genom sitt engagemang i bygdegården en naturlig roll som ansvarig för nodrum för vårt nät.

Tommy Eriksson är teknisk chef: Han ansvarar för skötsel och underhåll av noder och nätet i övrigt.

Johnny Rydman är administrativ chef. Han ansvarar för mail och ip-adresser.

Erik Lindqvist har hand om våra avtal.

Jens Adriansson upprätthåller våra kontakter med föreningar i Umeå med omnejd, tex. Hissjö Bygdegårdsförening.

 

 

Nadja Rystedt är sekreterare och webbmaster.

Mattias Viberg är suppleant.

Björn Vredin är suppleant.