HissjöNet / HSK, Sportklubben i Hissjö / Webbsidor / Styrelsen 2007

Styrelsen 2007

Information

HISSJÖ SK

Styrelsen för 2007 ser ut på följande sätt:
Ordförande
Ronny Forsberg

 

 tfn: 381 99

 

   
Vice ordf.
Jonas Hörnlund

 

tfn. 14 42 29

 

Sekreterare
Veronica Löfgren

 

tfn. 383 77

 

Kassör                 
Jonas Säfvenberg

 

  tfn. 328 85       

 

Ledamöter
Kjell-Erik Åström

 

tfn. 383 32

 

Tomas Andersson

 

tfn. 382 06

 

Patrik Westerlund

 

tfn. 382 85

 

 
Suppleanter
Charlotta Hörnlund

 

tfn. 382 72

 

Håkan Wahlström

 

tfn. 382 84

 

Maria Vredin

 

tfn. 383 72

 

Sven-Erik Andersson

 

tfn. 383 85

 

Patrik Marklund

 

tfn. 383 02

 

Val ber.                
Helena Forsberg

 

tfn. 381 99

 

Fredrik Bogmer  

 

tfn. 14 18 88

 

Hjälp oss starta upp fler aktiviteter i byn!
Har du förslag på aktiviteter eller är du intresserad av att ställa upp som ledare. Kontakta någon i styrelsen.
Vi ser gärna att ungdomar ställer upp som ledare för planerade aktiviteter. Ni behövs!
 
Medlemskort för 2007.
Köp Familjemedlemskort för 150 kronorpostgironummer 11 79 87 – 8 till Hissjö SK, så kan ni delta i klubbens aktiviteter. Ni får som medlem bland annat fri tillgång till tennisbanan, elljusspår och hockeyrink.
Alternativt bli stödmedlem genom att betala in 50 kronor på samma postgironummer.
 
Inbetalningsblanketter för inbetalning (om ej elektronisk) finns att få. Kontakta Ronny Forsberg, tfn. 381 99.
Glöm inte att lämna uppgifter vad det gäller namn och adress vid inbetalning.                                                                  Styrelsen för Hissjö SK