Anslut dig

Nya kunder eller nya anslutningar

Anslutning av ny fastighet

  • För information angående nyanslutning kan valfri styrelsemedlem kontaktas
  • Vid nyanslutning kontakta kundansvarig, Björn Vredin (hissjonet@gmail.com) Ange datum, namn och adress.
  • Efter kontroll av tillgänglighet och kostnad (30 000-50 000:- beroende på avstånd och komplexitet)  skrivs avtal för internet access samt Nyttjanderättsavtal
  • Install kontaktar nya kunder och bokar in datum för grävning samt installation

Uppsägning av kund/medlem

  • Vid uppsägning av befintligt avtal kontakta kundansvarig, Björn Vredin (hissjonet@gmail.com) Ange datum, namn och adress.
  • Uppsägningstid max 3 mån och minst den tid för vilken förskottsbetalning erlagts
  • Om information gällande ny ägare finns lämnas detta med fördel till kundansvarig.

Ägarbyte

  • Vid ägarbyte av fastighet med befintlig anslutning kontakta kundansvarig, Björn Vredin (hissjonet@gmail.com) Ange datum, namn och adress.
  • Kundansvarig skriver avtal för internet access och eventuellt Nyttjanderättsavtal.

Rulla till toppen