Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik i Hissjö

  År  1870  1880  1890  1900  1980  1990  2002  2003  2004  2005
  Totalt  210  227  220  219  269  250  482  483  502  521

Den första uppgiften om befolkningsmängd är från 1543 i Gustaf Vasas jordebok. Enligt den hade Hissjö bara fem familjer: König Håkansson, Germund Olsson, Olaf Gjordsson, Anders Fålsson och Olav Ersson.

I sluten av 1800-talet visar kyrkans befolkningsräkning att byn hade i genomsnitt 200 invånare, och den mängden bestod fram till 1900-talet början, då den hade ökat med 50 invånare.

De senaste fyra åren har det i genomsnitt bott 500 personer i Hissjö. Enligt Umeå Kommuns statistik har byn ökat sin befolkning med 20 personer varje år sedan 2003.

All befolkningsstatistik visar att antalet män och kvinnor har varit väldigt jämt fördelad genom åren.

Källa: Befolkningsstatistik för åren 1870 till 1900 från Universitetsbiblioteket samt  Umeå Kommuns hemsida: www.umea.se den 2 oktober 2006

Rulla till toppen