Bygdegården

Huset som idag rymmer Hissjös Bygdegård, byggdes 1902 som folkskola.

Tanken på att Hissjö skulle ha en Bygdegård väcktes redan på 30-talet, men vid en intresseanmälan visade det sig att intresset var dåligt och projektet lades i malpåse tills vidare.

Men 1953 väcktes tanken till liv i igen, och man bildade en styrelse bestående av representanter från av de sju föreningarna i byn. Under hösten 1953 beslutades att bilda en bygdegårdsförening och styrelsen fick i uppdrag att hitta en lämplig lokal, till bygdegården, ett uppdrag som skulle visa sig vara ganska svårt. Men när en ny skola byggdes i byn och stod klar 1956, hade föreningen redan skrivit till Umeå Kommun och bett att få köpa gamla skolan. Skolstyrelsen begärde 10 000 kronor. Detta var mycket pengar och Ivan Häggström och Ivar Jonsson skötte förhandlingen för bygdegårdsföreningens räkning. Priset för den gamla skolan prutades ner till 1 600 kronor. Första gången bygdegården invigdes var 1961. Under våren 1978 renoverades bygdegården och återinvigdes senare den sommaren. En scen byggdes senare till och invigdes 1992.

Idag 2006 används bygdegården flitigt för olika evenemang i byn, som älgskivan, bröllop och andra festligheter.

Källa: Västerbottens Folkblad, måndagen den 3 juli 1978 text av Roger B Medin

Rulla till toppen