Dagens skola

Det nuvarande skolhuset

Det nuvarande skolhuset blev färdigt år 1955 med invigning våren 1956 (50-års jubileum 2006). Omkring 400 000 kr kostade den nya byskolan. Den inrymde tre ljusa lärosalar, ett gruppundervisningsrum, bespisningslokal samt en del annat. Den nya skolan var byggd för undervisande i B1-form*. Byggnaden som hade ett ljust fasadtegel var ett ganska nytt inslag i byn.

*B1 form innebär skolor med två lärare, en för folkskolestadiet och en eller två för småskolestadiet.Innan den nya skolan var färdigställd var man något ”trångbodda”. Man hade skola på tre håll; ena småskoleklassen i missionshuset, den andra i ett förhyrt rum på byn och så folkskolans klasser i den ”riktiga” skolan.

I lokaltidningen kan man läsa följande uttalande av den dåvarande överläraren J.A. Eriksson,

Det hela var besvärligt, inte minst med materielen. Och den gamla skolan började bli kall och dragig och bristfällig på alla sätt. Tills vidare har vi slöjdundervisning där, men vad den sedan skall användas till, är inte avgjort. Vi anmäler den till skolstyrelsen i vanlig ordning, då den blir ledig. Det har talats om att byamännen vill köpa den för sammanträdesändamål”.1.

1 I slutet av 70-talet användes fortfarande den gamla byskolan till syslöjdsundervisning.

Även småskollärarinnan fru Hildur Andersson citerades i lokaltidningen;

Här är härligt med utrymmen. Vi hade trångt och tungarbetat förr.”

Söndagen den 15 januari 1956 invigdes den nya skolan med bland annat tal av folkskolinspektör G. Berg och sång av skolbarnen. Se ”Program för Invigning av Hissjö Skola”.

Den första byskolan är numera Hissjö Bygdegård. Det som var skolans uthus byggdes sedermera om till ungdomsgård och används numera som lärosal för slöjdundervisning. Genom en tillbyggnad av den gamla sidobyggnaden, finns även numera en bagarstuga på området.

Rulla till toppen