Lärare

Lärare i Hissjö skola, åren 1914-1942

Tillbaka till ”skolan

Folkskollärare

  • 1914-1915 – Malin Nordström
  • 1915-1931 – Emy Wiklund
  • 1931-1938 – Ett flertal vikarier
  • 1938-1944 – Sven Lindgren

Småskollärare

  • 1914-1916 – Elma Sandgren
  • 1916-1958 – Hildur Andersson

År 1916 påbörjade lärarinnan fru Hildur Andersson sin livslånga gärning vid Hissjö Skola. Denna dam skulle komma att arbeta fyrtiotvå år vid samma skola. När lärarinnan avtackades i juni 1958, stod detta att läsa i en lokaltidning:

”Fru Andersson anser att lärarutbildningen vid seklets början var synnerligen bristfällig. Men genom kurser och annan läsning har det blivit möjligheter att reparera bristerna. Under hennes första lärarår var lönen 125 kronor i kvartalet. Dessa slantar skulle man sedan leva på i tre månader.– Men det gick det också, säger hon. Och när man har haft förmågan att få vara frisk och kry under alla år finns det absolut ingen anledning att klaga.”

Det berättas att lärarinnan Hildur Andersson ammade dottern Britta Andersson samtidigt som hon skötte undervisningen. Detta var i slutet på 1920-talet. När byns missionshus byggdes användes denna lokal som skollokal till småskolan (årskurs 1-2). Småskolan inhystes i Missionshuset ända fram till att den nuvarande skolan togs i bruk, hösten 1955.

Rulla till toppen