Missionshuset

Hissjös missionshus byggdes strax före 1940. Eftersom huset var så stort, fick det fungera som förläggning åt militären under 2: a världskriget. I Hissjö fanns det två olika samfund. EFS och Bibeltrogna vänner (BV) Innan missionshuset byggdes, höll EFS till i skolan och BV höll till hos Kalle Karlssons. När missionshuset var nybyggt fick inte BV tillträde dit. Men eftersom de två pastorerna GA Högberg (EFS) och Manfred Johansson (BV) hade ett så bra samarbete, fungerade det ändå bra mellan samfunden. Birger Jonsson var en profil inom BV och han höll bland annat i söndagsskolan.

Idag har EFS i Hissjö samarbete med Håkmark och ungefär en gång i månaden har de gemensam gudstjänst. I Hissjö är det mera vanligt med familjegudstjänster. Bybor döper sina barn i missionshuset, men det brukar inte vara några vigslar eller begravningar där. Däremot håller man minnesstunden i missionshuset.

Det finns en stor barnverksamhet idag. Kyrkans barntimme samt musik för ungdomar huserar i missionshuset. Varje fredag brukar dagmammorna använda lokalen. Ungefär 40-50 barn är med i någon verksamhet. Ca 700 personer passerar genom missionshuset varje år. Huset ägs av EFS och arbetet är ideellt. Stödet från svenska kyrkan är ca 1/3 av kostnaden men bidraget från kommunen för att dagmammorna använder huset är nästan obefintligt, kanske 3 000: -/år.

Rulla till toppen