Post och telefon

Posten i Hissjö

Innan Hissjös första poststation öppnades, kom posten i så kallad ”postväska”. Denna delades ut vid affären.

Poststationen i byn öppnades år 1933. Ellen Lundgren hette poststationens föreståndarinna. Posten och tidningen kunde man hämta hos henne veckans alla vardagar.

Det första postombudet i byn drog en gammal barnvagn med post och tidningar till hushållen två gånger i veckan.

Läs gärna mer om postväsendets historia på http://www.postmuseum.posten.se/

Källa”Ett sekel i Hissjöbygden”, Hissjö byakista

Telefonväxel – dåtidens telefon

Den första växelstationen var beläget efter Kullavägen

De som ägde denna var Johan och Maria Rehn, år omkring 1920, Rudolf Rehn son till Johan och Maria bemannade stationen.

När byn växte och behovet av en större växelstation uppkom, byggdes Hissjö nya växel. Detta skedde omkring år 1939-1940. Föreståndare var Gerda Rehn fru till Hugo Rehn (Hugo Rehn var bror till Rudolf Rehn). Växeln fanns kvar fram till att telegraferingen automatiserades cirka år 1959.

Ingången var på husets östra gavel, telefonväxeln var bemannad vardagar och stängde klockan 21.00. Telegrafen bestod av ett väntrum och en hytt, så man kunde ha privat samtal. Efter samtalet ringde man på en klocka och växeltelefonisten (Gerda Rehn) tog betalt kontant för samtalet.

Den 28 februari 1960 stängde den andra telefonväxeln. Man lade ner verksamheten eftersom telefonväxeln automatiserades.

Källa Ingegerd Sjögren

Rulla till toppen