Skolan

Umeå sockens norra ambulerande skola

Innan Hissjö by hade tillgång till skola, skedde undervisning på gårdar i byn. Första privatbostaden som användes för undervisning var hos Jonas Sandgren även hemma hos Oskar och Hildur Andersson skedde undervisning.

Den förste folkskolläraren som höll skola i byn, torde vara O. S. Thealus. Han undervisade i Hissjö by första gången år 1863 och återkom även år 1874, 1884 samt 1888.

På 1860-talet inrättades i norra sockendelen en mindre ambulerande folkskola1. Denna förestods av fru Maria Karlsdotter-Linder (vt 1871). De efterträdande lärarinnorna var; Karolina Eriksdotter (1876/1878/1880 samt 1886), Ida Ölund (1890), Ester Jonsson (1892), Andriette (Andrietta?) Andersson (vt1895/vt1896/vt1897 osv.)

1 Umeå socken var indelade i två distrikt – skolrotar, södra samt norra delen. Enligt skolstyrelsens protokoll den 23 juli 1852 finns Hissjö med på rote fyra. ”Hissjön, Sunnantorp, Sunnansjö, Haddingen, Lillsjöberg, Jontorp, Rönnbäck, Håkmark och Salomonsbesök.” Hissjö Folkskola

År 1907 påbörjades bygget av en fast mindre folkskola med lärarinnebostad om ett rum och kök. Bygget av Hissjö skola grundades på ett beslut av Hissjö byamän samt skolrådet i Umeå Socken. Hissjö by fick ett bidrag om 2 000 kr av skoldistriktet för att bygga skolan efter uppgjorda ritningar och hösten 1908 stod det färdigt. Första lärarinnan som flyttade in i skolhuset hette Nanny Hertzberg.    År 1914 – ändring av skolorganisationen

År 1913/1914 tjänstgjorde fröken Elma Sandgren. Hon hade inte mindre än 50 barn att undervisa. Hur denna lärarinna planerade och organiserade undervisningen finns inga uppgifter om. Troligt var att hon hade något slags system med periodläsning.

Samma år som Elma Sandgren började, beslöts att folkskola av B2-form, en småskolelärare för klasserna 1-2 och en folkskollärare för klasserna 3-6, skulle inrättas. Rum för det erforderliga nya klassrummet fick man genom att bygga om lärarbostaden till lärosal.

B-2 skola enligt Skolan förr och nu, Sixten Marklund, Liber Utbildningsförlaget 1984

År 1932 byggdes skolan om till två lärosalar.

Under krigsåren 1939-1945 användes skolan för förvaring av militär utrustning. Skolundervisningen inhystes då hos Rut och August Sandgren samt Hildur och Oskar Andersson.

Rulla till toppen