Startsidan till Hissjöboken

Datum: 2006-11-12 19:56:37 av pk

Inledning

Historien om Hissjö sträcker sig ända tillbaka till stenåldern. Detta vet man genom funna boplatser vid Hissjön samt några fångstgropar i anslutning till dessa boplatser. Hissjö har traditionellt sett varit ett jordbrukssamhälle och i ”jordeboken” från 1543 fanns fem registrerade bönder och därefter ökade antalet självhushåll.

Det är först nu under de senaste årtiondena som försörjningen har förändrats. Antalet jordbruk har minskat och idag försörjer sig de flesta människor i Hissjö genom förvärvsarbete och många har egna företag. Närheten till Umeå gör att många bor i Hissjö och pendlar in till staden till sina arbeten.

Det var Tage Burstedt som väckte idén på en byastämma att man borde synliggöra och försäkra sig om att kartor och andra saker som tillhörde byns historia inta förstördes, bland annat sånt som fanns samlat i byakistan. Efter kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan våren 2004 startade tre studiecirklar – cirka 10 personer i varje grupp; forntid till nutid, Hissjö folkliv samt förändringens by. Idén att lägga in byhistorian digitalt på Hissjös hemsida tog så småningom form.

Fördelen med att samla informationen på Internet i stället för i en bok, är att den finns tillgänglig för alla oavsett var i världen man befinner sig och den med intresse eller anknytning till Hissjö kan läsa om byns historia. Arbetet med hissjöboken kommer att fortskrida.

Ortnamnet Hissjö

Hissjö hette ursprungligen Hiiskesziöö enligt Gustav Vasas jordebok. Namnet kommer av hiske som betyder ”småhus”.

Tack till…

Vi i projektgruppen hissjöboken.net vill tacka följande företag för ekonomiskt stöd till detta projekt…

Buref AB, Abrahamssons Trähus AB, Hissjö Åkeri, Hissjö Taxi Brodin & CO, Transportledarna i Umeå AB

Projektgruppen i hissjöboken.net vill även sända ett tack till alla hjälpsamma människor vi har varit i kontakt med gällande detta projekt. Vi har alltid blivit positivt bemötta och mycket av vårt jobb skulle inte kunna ha gjorts utan denna hjälp.

Anna Selberg    Jennie Nyman     José Sobrino     Sara Karlsson

Rydmans Entreprenad AB       Kakel & Badrumscentrum AB

ICA Nära Hissjö Handel       

Rulla till toppen